Vesihuoltosanastoa

Sanasto

 

Vesilaitostoimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä:

Vesihuoltolaki (119/2001)
Vesilaki (264/1961)
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
Terveydensuojelulaki (763/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje (1/021/97) ruokamyrkytysten seurannasta ja ilmoituksista

Maankäyttö. ja rakennuslaki (132/1999)

Pelastuslaki (468/2003)

Osuuskuntalaki (1488/2001)

Lait löytyvät Internet-osoitteesta www.finlex.fi.