Tiedotearkisto

 

Tiedote hallituksen päätöksestä

 

Nykyisen lainan viimeinen lyhennys on nyt tulevana keväänä, jonka johdosta hallitus on päättänyt että lainanhoitomaksua peritään vuonna 2021 enää tammi- sekä helmikuulta.

 

Kiinteistösihteeri lähettää tästä vielä maksulomakkeet

tämän vuoden aikana.

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2017

 

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 13.6.2017 kello 18 Laukkosken Seuratalolla osoitteessa Krouvarintie 20, 07150 Laukkoski.

 

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat ja hyväksyttiin valtuutus hallitukselle ylimääräiseen lainanlyhennykseen (max 150.000 €) ja esitettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.

 

Osuuskuntakokouksen 2017 pöytäkirja

 

Tilinpäätös 2016

 

Toimintasuunnitelma 2017

 

Talousarvio 2017

 

 

 Vesiosuuskunnan maksut vuonna 2017 

 

 Liittymismaksu ja lainanhoitomaksu

 Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessaan 28.12.2016  päättänyt, että liittymismaksu v. 2017 on 14.830 € ja lainanhoitomaksu 300  €/vuosi eli 25 €/kk.

 

 Perusmaksu

 Perusmaksuksi hallitus päätti 324 €/vuosi eli 27 €/kk. 

 

 Veden ja jäteveden käyttömaksut

 Hallitus päätti pitää käyttömaksut entisen suuruisina eli vesi 2,69 €/m3 ja  jätevesi 3,56 €/m3 (sis. alv). 

 

 Tammikuun alussa lähetetään vuoden 2016 tasauslaskut ja vuoden 2017  kuukausierät sisältävät laskun. 

 

Kiinteistöpumppaamoiden määräaikainen huoltokierros tehdään syksyn

2016 aikana. 

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2016

 

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 19.5.2016 kello 18.00 Laukkosken Seuratalolla osoitteessa Krouvarintie 20, 07150 Laukkoski.  

 

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat ja valtuutus hallitukselle ylimääräiseen lainanlyhennykseen (129.600 €) ja lainanhoitomaksun tarkistaminen vuodelle 2017.

 

 Osuuskuntakokouskutsun liitteet:

 

Tasekirja 2015

 

Toimintakertomus 2015

 

Toimintasuunnitelma 2016

 

Talousarvio 2016

19.11.2015

 

 

VESIOSUUSKUNNAN MAKSUT VUONNA 2016 JA VESIMITTARILUKEMIEN TOIMITUS

 

 

Liittymismaksu ja lainanhoitomaksu

Ylimääräisen osuuskuntakokouksen 11.11.2015 tekemän päätöksen mukaan liittymismaksu on vuonna 2016 14.830 € ja lainanhoitomaksu 336 €/vuosi.

 

Perusmaksu

Perusmaksuksi hallitus päätti 18.11.2015 ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa 11.11.2015 käsitellyn ja hyväksytyn hallituksen suunnitelman mukaisesti 282 €/vuosi.

 

Veden ja jäteveden käyttömaksut

Pornaisten kunnalta ei ole saatu tietoa muuttuvatko kunnan perimät veden ja jäteveden käyttömaksut ensi vuonna. Hallitus päätti 18.11.2015 pitää käyttömaksut entisen suuruisina eli vesi 2,69 euroa/m3 sis. alv 24 % ja jätevesi 3,56 €/m3 sis. alv 24 %.

 

Vesimittarilukemat tasauslaskutusta varten

Vesimittarilukemat per 30.11.2015 pyydämme ilmoittamaan liitelomakkeella tai kotisivuilla osoitteessa http://epvok.fi/hscms/lukemailmoitus.html.                                       Tasauslaskutuksen vuodelta 2015 tekee nykyinen tilitoimisto Porvoon Yrityslaskenta Oy.

 

Vesiosuuskunnan maksujen laskutus ja maksaminen

Vesiosuuskunta siirtyy vuoden 2016 alusta perusmaksun, lainanhoitomaksun sekä veden ja jäteveden käyttömaksujen ennakkolaskutuksessa kuukausittaisen maksamisen mahdollistavaan laskutus- ja maksamiskäytäntöön.

 

Laskutus- ja kirjanpitotehtävät hoitaa 1.1.2016 alkaen Kantakaupungin Isännöinti Oy, joka lähettää joulukuussa 2015 koko vuoden 2016 kuukausierät sisältävän laskun.

 

Veden ja jäteveden tasauslaskutus tehdään vuonna 2016 30.11.2016 lukemien perusteella.

 

Toimitusjohtajan vaihtuminen 1.1.2016

Juhani Ruskeepään jäädessä eläkkeelle tulevan vuoden vaihteessa vesiosuuskunnan hallitus on 18.11.2015 valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2016 alkaen Antti Koljosen Kantakaupungin Isännöinti Oy:stä.

 

Terveisin

 

Juhani Ruskeepää

toimitusjohtaja

 

Ylimääräinen osuuskuntakokous 11.11.2015 

 

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin 11.11.2015 kello 18 Laukkosken Työväentalolla osoitteessa Vanhatie 2, 07150 Laukkoski.  

 

Kokouksessa käsiteltiin hallituksen suunnitelma maksuiksi tulevina vuosina ja liittymis- ja lainanhoitomaksun tarkistaminen vuodelle 2016. 

 

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

 

Hallitus 

 

Pöytäkirja

 

Kokouskutsu

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 6.5.2015 kello 18 Laukkosken Työväentalolla osoitteessa Vanhatie 2, 07150 Laukkoski. 

 

Osuuskuntakokouspöytäkirja 2015 

 

Osuuskuntakokouskutsun liitteet:

 

Tasekirja 2014

 

Toimintakertomus vuodelta 2014

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

 

Talousarvio vuodelle 2015 

 

 

 

  Tasauslaskutus per 30.11.2014

Vesiosuuskunnan käytännön asioiden hoito uudistuu 1.9.2014                                              

 

Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toimiston asioita hoitanut Sari Rauvanto on irtisanoutunut ja osuuskunnan hallitus on hakenut uutta henkilöä hoitamaan toimintaa. Samassa yhteydessä on tutkittu vesilaskutuksen ongelmia ja selvitetty, mitä toimia laskutuksen asianmukainen hoitaminen edellyttää.

 

Osuuskunnan hallitus on 27.8.2014 tehnyt sopimuksen toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta Juhani Ruskeepään kanssa 1.9.2014 alkaen.

 

Samalla hallitus teki sopimuksen asiakas,- hallinto- ja taloushallintopalveluiden sekä teknisten asiantuntijapalvelujen hankkimisesta Kantakaupungin Isännöinti Oy:ltä.

Vesilaskutus- ja kirjanpitopalvelut hoitaa toistaiseksi Porvoon Yrityslaskenta Oy.

 

Tiedotustilaisuus 25.9.2014 kello 18.00 Laukkosken työväentalolla

 

Jäsenille järjestetään 25.9.2014 kello 18.00 tiedotustilaisuus ylläkerrotuista uusista järjestelyistä ja ajankohtaisista muista asioista Laukkosken työväentalolla, Vanhatie 2, Laukkoski.

Kutsu tilaisuuteen lähetetään vielä erikseen.

 

Asiakaspalvelu / Päivi Grönroos

 

Asiakaspalvelua tulee käytännössä hoitamaan Päivi Grönroos, joka toimii yhteyshenkilönä kaikissa asioissa.

Vesiosuuskunnan asiakaspalvelupuhelinnumero pysyy samana 050 5433 313 ja siihen vastataan 1.9.2014 alkaen arkipäivinä kello 9.00 -16.00. Sähköposti pysyy niin ikään edelleen samana info@epvok.fi.

 

Postiosoite pysyy myös, ainakin toistaiseksi samana, PL 29, 07170 Pornainen. Niin ikään paikallispalvelupiste säilyy edelleen Kunnantalolla, jonne sovitaan tarvittaessa henkilökohtaiset tapaamiset.

 

Tekniset asiantuntijapalvelut / Aki Nylund

 

Palvelu on uusi ja sen tehtävänä on valmistella teknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmat, toteuttaa ohjelmien mukaiset tehtävät yhteistyössä huolto- ja korjauspalvelujen tuottajien kanssa

sekä valvoa tehtävien suorittamista ja huolto- ja korjausliikkeiden toimintaa. Tavoitteena on varmistaa vesi- ja viemärijärjestelmän suunnitelmien mukainen ja mahdollisimman häiriötön toiminta.

Tekninen asiantuntija vastaa myös johtotietojärjestelmän ylläpidosta.

Lisäksi tekninen asiantuntija käsittelee liittämishakemukset.

 

Hallinto- ja sopimusasiat / Juhani Ruskeepää

 

Osuuskunnan hallintoasiat (hallitutuksen kokoukset ja osuuskunnan kokous sekä yleishallinto) ja sopimukset (mm. jäsenyys ja liittymissopimukset) hoitaa toimitusjohtaja.

 

Vesilaskutus- ja kirjanpitotehtävät

 

Tehtävät hoitaa edelleen Porvoon Yrityslaskenta Oy. Vesilaskutuksen uudistamistarve selvitetään ja tarvittavat muutokset toteutetaan vuodenvaihteeseen 2014 – 2015 mennessä.

 

Kantakaupungin Isännöinti Oy:n yhteystiedot

 

Kantakaupungin Isännöinti Oy

Viikinkaari 6

00790 Helsinki

puh. (09) 6689 340, fax (09) 319 36 710

sähköposti: etunimi.sukunimi@kh-yhtiot.fi

 

Suorat puhelinnumerot

 

Päivi Grönroos                            050 5433 313

Aki Nylund                                    040 4505 505

Juhani Ruskeepää                      0500 406 742

 

Jäseniä pyydetään kuitenkin käyttämään ensisijassa asiakaspalvelu kohdassa mainittuja yhteystietoja.

 

 

Hyvää syksyä kaikille!

 

Seppo Yrtti                                                                                             

hallituksen puheenjohtaja                                                              

Tilitoimistomme hoitama ns. massalaskutus on järjestelmäongelman takia pahasti myöhässä. Tämän takia perusmaksut eivätkä lainanhoitomaksut ole vielä lähteneet.

 

Kun järjestelmäongelma selviää, toimitetaan ensimmäisenä perusmaksulasku ja myöhemmin syksyllä lainanhoitomaksulasku. Ennakkolaskut vedestä ja jätevedestä tulevat myös syksymmällä.

 

Pahoittelemme asiaa. Koska laskutus painottuu loppuvuodelle, osuuskunta myöntää tarvittaessa maksuaikaa laskuille. 

 

Laskutusasioissa voi laittaa viestiä  laskutus   at   epvok.fi.

 

Osuuskuntakokouksen 27.5.2014 materiaalit ovat alla. 

 

Osuuskuntakokouksen pöytäkirja

 

Liite 2 tilinpäätös

Liite 3 tilintarkastuskertomus

Liite 4 toimintakertomus

Liite 5 toimintasuunnitelma

Liite 6 hallituksen selvitys vesilaskutuksesta

Liite 7 Mäntsälän Veden selvitys

Liite 8 toiminnanhoitajan katsaus ja selvitys vesilaskutuksesta

 

 

 

Liite 1 on luettelo kokouksen osallistujista. Sitä ei julkaista netissä yleisen käytännön mukaisesti.

Heinäkuussa Vesiosuuskunnalla ei ole maanantaisin puhelinpäivystystä eikä muutakaan toimintaa toimistolla.

 

30.6 on päivystys vielä klo 9-12. Elokuun päivystysajoista tiedotetaan erikseen myöhemmin. Tällä välin voi kiireettömistä asioista lähettää sähköpostia joko info at  epvok.fi osoitteeseen tai laskutusta koskevat kyselyt osoitteeseen laskutus   at   epvok.fi. 

 

Päivystys huolto- ja kunnossapitoasioissa on myös kesällä:

 

RKR Kaivuu & Saneeraus Oy, puh. 040 527 2016

Haemme palvelukseemme osa-aikaista 

 

TOIMINNANHOITAJAA

 

 

Toiminnanhoitaja vastaa vesiosuuskunnan päivittäisestä toiminnasta. Tehtäviin kuuluu taloushallinnon tehtäviä (kirjanpidon hoitaa lähtökohtaisesti tilitoimisto), toimistopalvelut, sopimusasiat, asiakaspalvelu sekä sidosryhmäyhteistyö.

 

Työssä menestyminen edellyttää sosiaalisia taitoja. Tarkemmasta työnkuvasta sovitaan neuvottelussa.

 

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen 11.7.2014 mennessä os. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, PL 29, 07171 PORNAINEN.

Lisätietoja tehtävästä antaa Seppo Yrtti puh. 0400-237 887

Tervetuloa osuuskuntamme varsinaiseen osuuskuntakokoukseen.

Pahoittelemme, että lähetetyssä osuuskuntamme varsinaisessa kokouskutsussa oli vahingossa väärä vuosiluku. Muut päivämäärä ja kellonajat pitävät paikkansa. Uusi kutsu on laitettu postiin tulemaan ja siis toimitettu osuuskuntamme sääntöjen puitteissa kuitenkin ajoissa.

 

Oletko odottanut vesilaskua?

Vesiosuuuskunnan toimisto on muuttanut Pornaisten kunnantalolle. Postiosoite on sama kuin ennenkin ja toimistolla asioinnista on sovittava etukäteen toiminnanhoitajan kanssa.

 

Lue tämä ennen laskujen reklamointia.
Perusmaksun 2013 laskut lähtivät väärällä summalla.

VEDEN LAATU PORNAISISSA VUONNA 2011

 
    Osuuskunnan ylimääräinen kokous 11.11.2015, pöytäkirja (pdf)    
 
    Osuuskunnan varsinainen kokous 6.5.2015, pöytäkirja (pdf)
 
    Osuuskunnan varsinainen kokous 27.5.2014, pöytäkirja (pdf)
 
    Osuuskunnan varsinainen kokous 27.5.2013, pöytäkirja (pdf)
 

Osuuskunnan varsinainen kokous 2.5.2012, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinaisen kokouksen jatkokous 28.7.2011, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 31.5.2011, pöytäkirja (pdf)

 

EPV:n hallituksen tiedote jäsenille 30.11.2010 (pdf)

 

Ympäristönsuojelusihteerin tiedote 21.6.2010 (pdf)

 

Esimerkki vesitutkimuslausunnosta, Laukkosken koulu 31.5.2010 (pdf)

 

EPV:n hallituksen tiedote 26.11.2009 (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.4.2010, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 13.5.2009, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinaisen kokouksen jatkokous 1.6.2009, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 16.4.2008, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 24.4.2007, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 27.4.2006, pöytäkirja (pdf)

 

Osuuskunnan varsinainen kokous 19.4.2005, pöytäkirja (pdf)