Linkit

EPV tekee yhteistyötä Verkko-osuuskunta Kajon ja lähialueen muiden vesiosuuskuntien, kunnallisten vesi- ja viemärilaitosten sekä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa, joista saa lisätietoa kunkin omilta kotisivuilta

Verkko-osuuskunta Kajo

Pornaisten kunta

Uudenmaan ympäristökeskus 

Vesiosuuskunta Mustijoki

Vesiosuuskunta Suoni

 

 

Sivuston yläreunan luontokuvat on kuvannut Martti Halonen ja Jari Mattila. Kuvien käyttö muussa yhteydessä tulee sopia kuvaajien kanssa erikseen.

 

Lisätietoja: