Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

EPV:n vesi- ja viemäriverkostoon liittyessä kannattaa liittyä myös vesiosuuskunnan jäseneksi. Kertamaksun maksamalla pääsee vaikuttamaan osuuskunnan asioihin. Katso erikseen kohta osuuskuntaan liittymisestä.

 

Huomaathan alla olevista lomakkeista, että kiinteistön liittyminen ja liittäminen ovat kaksi eri asiaa.

Kun kiinteistösi sijaitsee toimialueellamme, voit liittyä vesi- ja viemäriverkostoomme. Täytä oheinen liittymissopimus kahtena kappaleena ja toimita ne allekirjoitettuna osuuskuntaan. Sopimuksen tekemällä sitoudut noudattamaan liittymissopimusta ja -ehtoja sekä vesihuoltolaitoksen yleisiä sopimusehtoja.

 

Liittymissopimus

Säännöt

 

Lue tai tulosta itsellesi nämä EPV:n noudattamat yleiset sopimusehdot.

 

http://epvok.fi/hscms/uploads/images/EPVOK%20yleiset%20toimitusehdot.pdf

 

Ennen kuin kiinteistö liitetään EPV:n runkoverkostoon, pitää siihen saada erillinen lupa vesiosuuskunnalta. Luvan saamiseksi on täytettävä oheinen liittämishakemus liitteineen (lomakelinkit alla). Asiakirjat tulee toimittaa postitse Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, PL 29, 07171 Pornainen tai sopimalla tapaamisesta.Liittämishakemus (KVV-työnjohtaja täyttää liittyjän kanssa)

 

Vesiosuuskunta edellyttää liittyjän nimeämään Kvv-työnjohtajan (Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden vastuuhenkilö), joka laatii tarvittavat suunnitelmat, valvoo ja suorittaa kiinteistön liittämisen vesiputkistoon ja viemärikaivoon ja tarkistaa kiinteistön putkien ja kalusteiden kunnon. Kvv-työnjohtajan tulee olla ammatillisesti pätevä. Pätevyyttä voidaan osoittaa esim. vesityökortilla, työtodistuksilla tai muiden vesilaitosten alueilla tehdyillä valvonnoilla (kopiot kvv-töistä muilla alueilla). Myös liittyjän kannalta tämä on hyvä asia, sillä on tärkeää, että putkitöitä valvotaan kunnolla myöhempien mahdollisesti kalliiden ongelmien takia.

 

KVV-työnjohtajahakemus/-ilmoitus (KVV-työnjohtaja täyttää)

Asemapiirustusmalli (KVV-työnjohtaja tekee liittyjän kanssa)

Periaatekuva kiinteistön vanhoista ja uusista vesi- ja viemärijärjestelmistä. Mukana tulisi olla myös useampi kappale asemapiirustuksia 1:500 tai 1:1000, joista selviää tonttijohtojen sijainti, tarkastuskaivojen sijainti, putkikoot ja materiaalit, liitoskohdat, vesimittarin sijainti, salaoja- ja sadevesien johtaminen maastoon, otsikkotaulu (tilan tiedot, nimi, kvv-vastaavan nimi), kalusteluettelo, sähköjohtojen ja sulaketaulun sijainti.

 

Hyväksyttävät materiaalit:

vesijohto PN 10 muoviputki (kokoluokka 28 mm), viemärijohto HTP 110 (minimi), sähköliittymisjohto MCMK 4x2,5 + 2,5 sulake 3x16A

 

Vesiosuuskunta asentaa vesimittarin. Työstä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaan. Liittyjän tulee varata mittarille määräysten mukainen riittävä tila vesimittarin huollon ja luettavuuden vuoksi. Tilan tulee olla riittävän lämmin, sillä vesimittarin jäätyessä liittyjän tulee kustantaa uusi. Tilassa tulee olla lattiakaivo.

 

HUOMIO! SADE- JA HULEVESIÄ EI SAA JOHTAA JÄTEVESIVIEMÄRIIN


Vesihuoltolaki 

 

Kun asiakirjat on hyväksytty, tulee liittyjän maksaa liittymismaksu kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen EPV antaa luvan kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Mikäli kiinteistö myydään tai muuten siirtyy (lahja, testamentti tms.) uudelle omistajalle, on tehdyt sopimukset siirrettävä uudelle kiinteistönomistajalle, koska vesi- ja viemärijärjestelmä on sidottu kiinteistöön. Liittymissopimuksen siirtämisestä täytyy tehdä merkintä kauppakirjaan (tai muuhun saantokirjaan: lahjakirja, perinnönjakokirja tms.) ja täyttää oheinen lomake liittymäsopimuksen siirrosta.

 

siirtosopimus