Hallitus ja päätöksenteko

EPV:n jäsenyys oikeuttaa yhteen osuuteen osuuskunnassa, joten jäsenet yhdessä omistavat vesiosuuskunnan. Jäsenet vaikuttavat toimintaan osallistumalla osuuskuntakokouksiin ja päättämällä sääntöjen 15 §:n mukaisista tilinpäätös-, talous- ja vastuuvapausasioista sekä valitsemalla hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat.

EPV:n hallituksen varsinaiset jäsenet 30.5.2018 alkaen ovat

Kimmo Simoinen, puheenjohtaja
Riitta Villanen, varapuheenjohtaja
Pasi Kanerva

Ari Turunen

Seppo Yrtti